ارسال شده در تاریخ :

شرکت سیمان قاین (سهامی عام) در نظردارد دو باب منزل مسکونی ( به مساحت 490 مترمربع و 360 مترمربع ) خود را واقع در استان خراسان جنوبی ، شهرستان قاین ، شهرک سیمان از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود از تاریخ درج آگهی با واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 0105634598001 به نام شرکت سیمان قاین اقدام و با در دست داشتن اصل فیش واریزی ، جهت دریافت مدارک اسناد مزایده ، به مدت 10 روز در ساعات اداری همه روزه به جز ایام تعطیل به محل کارخانه واقع در استان خراسان جنوبی ، شهرستان قاین ، کارخانه سیمان قاین مراجعه نمایند.

شرکت سیمان قاین - سهامی عام

آخرین مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه عملیات حمل و تخلیه مازوت (تاریخ انقضاء : 98/07/24) 13 مهر ۱۳۹۸
مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا (منقضی شده) 11 تیر ۱۳۹۸