ارسال شده در تاریخ :

شرکت سیمان قاین (سهامی عام) در نظر دارد استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 1.000.000 تن مارل مورد نیاز خود را واقع در معدن دره کی هی 10 کیلومتری شمال شرق کارخانه سیمان قاین که دارای جاده آسفالته اختصاصی می باشد، به پیمانکار واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه داشته باشد؛ واگذار نماید.

لذا از شرکت هایی که توانایی انجام کار مذکور را دارا می باشند دعوت بعمل می آید به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

تهران، سهرودی شمالی، کوچه شهید حمید قدس ( اندیشه دوم )، پلاک 69 طبقه دوم، تلفن 42147171 - 021

قاین، کیلومتر 10 جاده آسیایی، کارخانه سیمان قاین، تلفن 32526211 - 056

شرکت سیمان قاین - سهامی عام

آخرین مناقصه ها و مزایده ها