ارسال شده در تاریخ :

شرکت سیمان قاین (سهامی عام) در نظر دارد استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 300.000 تن سنگ آهک مورد نیاز خود را واقع در معدن کوه عاشقان واقع در دو کیلومتری کارخانه سیمان قاین به پیمانکار واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه داشته باشد واگذار نماید.

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی که شرایط انجام کار مذکور را دارا می باشند؛ دعوت بعمل می آید از روز سه شنبه مورخ 98/06/26 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/07/06 ضمن ارائه فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 0105634598001 به نام شرکت سیمان قاین (بانک ملی شعبه قاین ) جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرسهای ذیل مراجعه و مدارک مربوطه را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/07/09 تحویل دبیرخانه کارخانه نمایند.

تهران، سهروردی شمالی، بعد از خیابان مطهری، نرسیده به خیابان دکتر بهشتی، خیابان اندیشه دوم، پلاک 69 طبقه دوم، تلفن - 86022743-021

قاین، کیلومتر 10 جاده بیرجند، کارخانه سیمان قاین، تلفن - 32526211-056

شرکت سیمان قاین - سهامی عام

آخرین مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه عملیات حمل و تخلیه مازوت (تاریخ انقضاء : 98/07/24) 13 مهر ۱۳۹۸
مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا (منقضی شده) 11 تیر ۱۳۹۸