ارسال شده در تاریخ :

شرکت سیمان قاین (سهامی عام) در نظر دارد استخراج ،بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار 1.000.000 تن مارل مورد نیاز خود را واقع در معدن دره کی هی 10 کیلومتری شمال شرق کارخانه سیمان قاین که دارای جاده آسفالته اختصاصی می باشد به پیمانکار واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه داشته باشد، واگذار نماید.

لذا از شرکت هایی که توانایی انجام کار مذکور را دارا می باشند دعوت بعمل می آید از روز شنبه مورخ 98/07/13 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/07/21 ضمن ارائه فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 0105634598001 به نام شرکت سیمان قاین (بانک ملی شعبه قاین ) جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرسهای ذیل مراجعه و مدارک مربوطه را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/07/24 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

تهران، سهرودی شمالی، کوچه شهید حمید قدس ( اندیشه دوم )، پلاک 69 طبقه دوم، تلفن 42147171 - 021

قاین، کیلومتر 10 جاده بیرجند، کارخانه سیمان قاین، تلفن 32526211 - 056

شرکت سیمان قاین - سهامی عام

آخرین مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه عملیات حمل و تخلیه مازوت (تاریخ انقضاء : 98/07/24) 13 مهر ۱۳۹۸
مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا (منقضی شده) 11 تیر ۱۳۹۸