ارسال شده در تاریخ :

شرکت سیمان قاین (سهامی عام) در نظر دارد عملیات حمل و تخلیه 10 میلیون لیتر مازوت را از مبادی پالایشگاه های( اصفهان، بندرعباس، مشهد و تهران ) به مقصد کار خانه سیمان قاین واقع در اسـتان خراسان جنوبی کیلومتر 10 جاده قاین - بیرجند، به پیمانکاران حمل واجد شرایط واگذار نماید.

لذا ازمتقاضیان واجد شرایط که سابقه کارمرتبط با موضوع مناقصه داشته باشند، دعوت بعمل می آید از روز شنبه مورخ 98/07/13 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/07/21 ضمن ارائه فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 0105634598001 به نام شرکت سیمان قاین (بانک ملی شعبه قاین ) جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرسهای ذیل مراجعه و مدارک مربوطه را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/07/24 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

تهران، سهرودی شمالی، کوچه شهید حمید قدس ( اندیشه دوم )، پلاک 69 طبقه دوم، تلفن 42147171 - 021

قاین، کیلومتر 10 جاده بیرجند، کارخانه سیمان قاین، تلفن 32526211 - 056

شرکت سیمان قاین - سهامی عام

آخرین مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه عملیات حمل و تخلیه مازوت (تاریخ انقضاء : 98/07/24) 13 مهر ۱۳۹۸
مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا (منقضی شده) 11 تیر ۱۳۹۸