ارسال شده در تاریخ :

به مناسبت 18 اسفند ماه، سالروز راه اندازی کارخانه، مراسم پیاده روی از محل کارخانه تا معدن عاشقان، با حضور مدیر محترم کارخانه، مدیران و پرسنل برگزار گردید.

در پایان این مراسم به قید قرعه هدایایی به شرکت کنندگان اهدا شد.