ارسال شده در تاریخ :

اهميت برگزاری مراسم روز زمين پاک در تنوير افکار عمومی و ارتقاء سطح حساسيت های زيست محيطی عموم مردم و مسئولين بر کسی پوشيده نيست ، به همين دليل مراسم روز جهانی زمین پاک صبح دوشنبه (دوم اردیبهشت ماه) با حضور مدیر عامل شرکت، رئیس اداره حفاظت محیط زیست قاین، مدیران و پرسنل کارخانه برگزار شد.

در این مراسم محدوده کناری جاده آسیایی و فضای مجاورت کارخانه از پسماندهای قابل بازیافت مانند بطری های پلاستیکی و قوطی های فلزی، پاکسازی شد.

در پایان این مراسم به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد.