ارسال شده در تاریخ :

دوره آموزشی اصول حفاظت فردی وحوادث ناشی از کار جهت پرسنل تأمین نیرو و پیمانکار به مدت۳ ساعت برگزار شد.

این دوره در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 98 و باتوجه به اهمیت آموزش های ایمنی و بهداشت کار و در راستای تحقق استراتژی های کلان و به منظور توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب و گسترش و ارتقاء سطح آموزش های نیروی کار برگزار شد.

این دوره توسط بازرس اداره کار شهرستان جناب آقای مهندس براتی و به مدت 3 ساعت برگزار شد و کلیه پرسنل تأمین نیرو و پیمانکار با اصول ایمنی و بهداشت کار ، عوامل زیان اور حوادث ناشی از کار ، وسایل حفاظت فردی ، آشنایی با تشکیلات و قوانین ایمنی و بهداشت کار ، بیماری های ناشی از کار و سایر مسائل در خصوص ارتقا ایمنی در سطح واحدها ، آشنا شدند.