ارسال شده در تاریخ :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۷ شرکت سیمان قاین با حضور بیش 95.85 درصد سهامداران  این شرکت سه شنبه ۷ خرداد ۹۸ برگزار شد.

 

بر پایه این اطلاع، سود خالص شرکت سیمان قاین با وجود افزایش شدید هزینه ها،  171،755 میلیون ریال تصویب شد.

 

مصوبات مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد توسط سرپرست شرکت سیمان قاین، گزارش حسابرس مستقل موسسه حسابرسی در سال ۹۷ به استماع حضار رسید.

 

موسسه حسابرسی «رازدار» به عنوان حسابرس مستقل قانونی در سال مالی ۹۸ معرفی و روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب شد.

 

سود تقسیمی به ازای هر سهم نیز ۶۵۰ ریال با سرمایه جدید 250/۰۰۰/000 سهم مبلغ ۱۶۲,۵۰۰ میلیون ریال مصوب شد.