سیمان قاین http://QayenCement.com/
 
  صورتهاي مالي  

 

 گزارشات صورتهای مالی حسابرسی شده  شرکت سیمان قاین  

 

صورتهای مالی  میاندوره ای منتهی به 31/06/1387                         صورتهای مالی پایان دوره منتهی به 29/12/1387

صورتهای مالی  میاندوره ای منتهی به 31/06/1388                        صورتهای مالی پایان دوره منتهی به 29/12/1388

صورتهای مالی  میاندوره ای منتهی به 31/06/1389                        صورتهای مالی پایان دوره منتهی به 29/12/1389

صورتهای مالی  میاندوره ای منتهی به 31/06/1390                        صورتهای مالی پایان دوره منتهی به 29/12/1390   

صورتهای مالی  میاندوره ای منتهی به 31/06/1391                        صورتهای مالی پایان دوره منتهی به 30/12/1391 

                                                                

 

 

 

 
تعداد بازدید : 37211
تاریخ آخرین بروزرسانی : سه‌شنبه، 17 ارديبهشت 1392