سیمان قاین http://QayenCement.com/
 
  مصوبات مجمع  


-مصوبات مجمع عمومی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1389/12/29

-مصوبات مجمع عمومی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1390/12/29

-مصوبات مجمع عمومی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1391/12/29

-مصوبات مجمع عمومی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29

-مصوبات مجمع عمومی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29


 

 


 
تعداد بازدید : 4261
تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 29 ارديبهشت 1395