مناقصه عملیات دپارتمان های آسیاب سیمان، سنگ شکن گچ و بارگیرخانه (نوبت دوم)