مناقصه خرید 2 دستگاه گیربکس روتاری BAUER-CFG3V-214-SN-SP