مناقصه خرید الکتروموتورهای با توان پایین تر از 5/5 کیلو وات