اخبار صنعت سیمان

معرفی هوشیاری به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین

طی مراسمی با حضور علی رستمی مدیر عامل شستا، حمیدرضا هوشیاری به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سیتا) معرفی و از زحمات سید حامد عسکری سرپرست پیشین این مجموعه قدردانی و تشکر شد.

وی از سال ۱۳۹۷ به عنوان مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس خوزستان از هلدینگ‌های تابعه سیمان تأمین منصوب شد و عملکرد قابل قبولی در این ۳ سال در کارنامه خود به ثبت رساند.

افزایش بیش از ۴ برابری سودخالص هلدینگ از ۳۴۰۰ میلیارد ریال به ۱۷۳۰۰ میلیارد ریال، دریافت گزارش مقبول حسابرسی پس از ۱۰ سال از سازمان حسابرسی کل کشور و گسترش بازار صادراتی سیمان از جمله اقدامات و دستاوردهای مهم او در سکانداری هلدینگ سیمان فارس و خوزستان است.

گفتنی است هوشیاری مدیرعامل جدید سیتا، عضویت در هیئت مدیره انجمن سیمان و سابقه مدیریت در شرکت‌های سیمان ایلام، سیمان خوزستان، سیمان قاین، کاشی سرامیک الوند و کاشی سعدی را در کارنامه خود دارد.