اخبار داخلی شرکت

بازدید مدیر عامل شرکت سیمان قاین از دانشگاه بزرگمهر قاینات و آموزشکده امام خمینی (ره)

کارگاه های فنی و مهندسی و آموزشی دانشگاه بزرگمهر قاینات و آموزشکده امام خمینی (ره) قاین مورد بازدید هیأتی از شرکت سیمان قاین قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان قاین ، مهندس خلقی مدیر عامل شرکت سیمان قاین به همراه تعدادی از کارشناسان این شرکت روز دوشنبه نهم آذرماه 1400، با اعضای هیأت علمی دانشگاه بزرگمهر و آموزشکده امام خمینی (ره) قاین دیدار و گفتگو کرد.

در این بازدید و دیدار صمیمانه، دکتر شکیب ریاست دانشگاه بزرگمهر و جناب آقای حسینی ریاست دانشکده امام خمینی، به معرفی تاریخچه، رشته های تحصیلی و فضای آموزشی دانشگاه پرداختند.

در ادامه مهندس خلقی مدیر عامل شرکت سیمان قاین، ارتباط مراکز صنعتی شهرستان با دانشگاه ها را در سطح پایین دانست و تصریح کرد: باید تدابیری اندیشیده شود که به کمک دانشگاهها، مراکز صنعتی بتوانند نیروی ماهر و مورد نیاز خود را از این مراکز علمی جذب نمایند.

ایشان ابراز امیدواری نمودند که در آینده شاهد همکاری هرچه بیشتر شرکت سیمان قاین با مراکز دانشگاهی در تمامی زمینه های مورد نیاز باشیم.

در پایان از کارگاه های آموزشی مراکز دانشگاهی فوق نیز بازدید به عمل آمد .