اخبار داخلی شرکت

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت سیمان قاین

طی نشستی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ و با حکم مهندس حمیدرضا هوشیاری مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، و با حضور دکتر حبیبی آزاد معاون امور اقتصادی هلدینگ، مهندس کریمی به عنوان مدیرعامل شرکت سیمان قاین منصوب و از خدمات مهندس خلقی که قریب به ۱۰ ماه مدیریت این شرکت را بر عهده داشتند تقدیر و تشکر شد.