مناقصه ها

مناقصه خرید درایو و الکتروموتور I.D.Fan

تاریخ انقضاء :

30 فروردین ماه 1403
مناقصه خرید گیربکس الواتور آسیاب سیمان

تاریخ انقضاء :

30 فروردین ماه 1403
مناقصه واگذاری حفاری معدن سنگ آهک کوه عاشقان

تاریخ انقضاء :

30 فروردین ماه 1403