مناقصه ها

مناقصه خرید قطعات دستگاه ایکس ری

تاریخ انقضاء :

11 آذر ماه 1402
مناقصه خرید دستگاه جت پرینتر

تاریخ انقضاء :

11 آذر ماه 1402
مناقصه خرید انواع بیرینگ

تاریخ انقضاء :

11 آذر ماه 1402