بیانیه مأموریت

  1. رسالت شرکت سیمان قاین، تولید و عرضه انواع سیمان در جهت توسعه زیرساخت ها، عمران و آبادانی کشور و توسعه اقتصادی منطقه است.
  2. فلسفه وجودی ما، سود