اخبار داخلی شرکت

انجام آزمایش های ادواری سلامت پرسنل

news-6988d36024.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان قاین، با توجه به اهمیت سلامت کارکنان، طبق روال سال های گذشته، آزمایش های چکاب دوره ای همکاران شامل ( آزمایش خون، نوار قلب، تست های شنوایی و بینایی و ریه ) براساس نوع شغل کارکنان انجام می شود.
 این گزارش می افزاید: کنترل سلامت پرسنل و انجام آزمایش های ادواری علاوه بر جلوگیری از بروز بیماری ها و حوادث می تواند نقش بسزایی در بهبود روند کاری در سازمان داشته باشد.