اخبار داخلی شرکت

آگهی جذب نیرو در شرکت سیمان قاین

news-7ea3669607.jpg

شرکت سیمان قاین در راستای شایسته گزینی و ایجاد فرصت های برابر برای افراد دارای صلاحیت عمومی و تخصصی جهت پست "مدیر مالی" نیازمند جذب یک نفر مرد با مشخصات ذیل می باشد.

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از تاریخ 1402/08/15 تا پایان وقت اداری 1402/08/27، نسبت به ارسال یا تحویل مدارک و رزومه کاری به کارگزینی کارخانه سیمان قاین واقع در استان خراسان جنوبی، کیلومتر 10 جاده آسیایی اقدام نمایند. (شماره تماس 05632526211- داخلی 431)

شرایط عمومی:

1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و التزام به قانون اساسی.

2- متدین و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

3- دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت نظام وظیفه.

4- تندرستی و توانایی کامل جسمی/ روحی.

5- نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری با تایید مراجع ذیصلاح.

6- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان با تایید مراجع ذیصلاح.

7- محل خدمت پذیرفته شدگان، کارخانه سیمان قاین واقع در استان خراسان جنوبی، کیلومتر 10 جاده بیرجند می باشد.

مدارک مورد نیاز:

1- کپی کارت ملی.

2- کپی مدرک تحصیلی.

3- رزومه کاری.

4- عکس 4*3 تمام رخ جدید.

 
*بدیهی است سایر مدارک از جمله کپی شناسنامه از تمام صفحات، کپی کارت پایان خدمت، رزومه کاری و ... پس از پذیرفته شدن افراد اخذ خواهد شد.