اخبار داخلی شرکت

موافقت با اهدای سیمان جهت کمک به مرمت و بازسازی مراکز فرهنگی، ورزشی و ...

news-ffb8f26b5c.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان قاین، در هشتمین جلسه کمیته مسئولیت های اجتماعی سال جاری، مهندس کریمی مدیر عامل شرکت با اهدای 75 تن سیمان جهت کمک به مرمت و بازسازی 37 مرکز فرهنگی ،ورزشی و .... درسطح شهرستان موافقت نمود.